Vilko Žiljak

Dr. sc. Vilko Žiljak

redoviti profesor u trajnom zvanju,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

redoviti član Hrvatske akademije tehničkih znanosti,
tajnik Odjela grafičko inženjerstvo


BIOGRAFIJA
Vilko Žiljak rođen je u Svetom Ivanu Zelini 18. prosinca 1946. g. Od 1959. godine živi u Zagrebu i tu je proveo cijelo školovanje. Nakon gimnazije, studira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu gdje je 1973. stekao naslov "diplomirani inženjer eksperimentalne fizike". Doktorirao je 1981. g. na Elektrotehničkom fakultetu i stekao naslov "doktor tehnčkih znanosti iz podru ja računalnih znanosti". V. Žiljak je u stalnom radnom odnosu od 1970. godine. Zaposlen je na Grafičkom fakultetu od 1982. g. gdje je profesor i voditelj katedre za tiskarski slog i računarsku tehniku. Profesor je na posljediplomskim studijima: fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i indormatike Varaždin, Medicinski, Građevinski, Grafički i Ekonomski fakultet. Na dodiplomskim: Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu te Studij Informatike na zagrebačkom veleučilištu.
Izabran je 1982. g. u znanstveno nastavno zvanje znanstveni suradnik i docent za grupu predmeta: računarska tehnika i simulacijski jezici iz područja računarskih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. U višeg znanstvenog suradnika (1986. g.) izvanrednog profesora za grupu predmeta tiskarski slog i računala izabran je 1987. U znanstvenog savjetnika i redovitog profesora za predmete slog i računarska grafika izabran je 1999. U redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2004. godine. Redovni je član Akademije tehničkih znanosti hrvatske. Od 1983. do 1987. bio je dekan Više grafičke škole.
U toku svog rada bavio se istraživanjem, razvojem i primjenom informatičke, računalske i grafičke tehnike na širem području znanosti. Kod nas je pionir u tri znanstvene grane, prvo; matematičko modeliranje i simulacija, drugo; računarska grafika i tiskarstvo, treče; vizuelno istraživanje pomoću računala. Iz tih područja objavio je prve knjige na hrvatskom jeziku, organizirao nastavu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Objavio je autorske i koautorske radove u znanstvenim područjima: tehničke (računarska, grafička, geologija), medicinske, društvene (obrazovanje, sociologija, informacijske, ekonomske), humanističke (znanost u umjetnosti) i prirodne znanosti.
U njegovoj biografiji navedena su 360 naslova. ( www.ziljak.hr) Publicirao je preko stotinu znanstvenih i stručna rada: radovi u međunarodno priznatim časopisima i radovi u zbornicima međunarodnih skupova. Održao je pedesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Objavio pedesetak stručnih radova, te znanstveno popularne članke. Izradio je nastavni tekst: deset knjiga, (4 na stranim jezicima i stranim izdavačima), deset poglavlja u knjigama i nastavne tekstove koji su obavezni u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi.
Novija istraživanja, publikacije i nastavna litratura ažuriraju se na web stranicama (
www.ziljak.hr ). Organizirao je nove predmete na dodiplomskom (16) i (11) na poslijediplomskim studijima, suosnivač 3 nova studija. Prvi je voditelj posljediplomskog studija "Grafičko inženjerstvo" na Grafičkom fakultetu.
Pod njegovim mentorstvom postigla su akademski stupanj petnaest magistra znanosti i sedam doktora znanosti. Voditelj je tri znanstvena projekta i znastvenog programa. Sudjelovao je na jedanaest istraživačkih projekata pri MZH.
Uveo je u grafičku industriju nekoliko
novih tehnologija te o istim održao niz seminara, predavanja, i tečajeva.
O njegovim radovima objavili su autori iz različitih područja prikaze, kritike, osvrte, intervjue te monografiju ranih vizuelnih istraživanja s računalom. Član je ekspertnih timova iz različitih znanstvenih i stručnih područja. Dobitnik je nagrade za životno djelo
"Zlatna kuna" Hrvatske gospodarske komore.

ime i prezime VILKO ŽILJAK
mjesto i datum rođenja Sveti Ivan ZELINA, Hrvatska, 18. prosinca 1946.
narodnost hrvat
bračno stanje oženjen, 1970. supruga Nada r. Kinert, 1944. akademska slikarica
kčeri Dr. sc. Jana Žiljak Vujić, 1972, dipl. dizajner, 1996, Viši predavač na Tehničkom veleučiliatu, od 2000., sportski pilot
Dr. sc. Ivana Žiljak, 1978. dipl. dizajner, 2001, Znanstveni novak, Grafički fakultet, sportski pilot
strani jezici engleski, njemački
školovanje maturirao: V gimnazija, Zagreb, 1965.
diplomirao: Prirodoslovno matematički fakultet, eksp. Fizika, 1973.
doktorirao: Elektrotehni ki fakultet (FER), računarske znanosti,1981.
službovanje Industroprojekt, 1970. - 1976. voditelj odjela za matematičko modeliranje i optimalzaciju velikih sustava.
Selk, 1976, - 1979.
Jugoslavenski (Jadranski) naftovod, 1979. - 1982.
Grafički fakultet, 1982. - do danas, (Viša grafička škola), dekan od 1983. do 1987. Redovni profesor
izbori i nastavna zvanja

docent, 1982. (FER - Elektrotehnički fakultet),
Izvanredni professor, 1987. (FER, Fakultet elektrotehnike i računarstva)
redovni profesor, 1999. (GF, Grafički fakultet)
redoviti profesor u trajnom zvanju 2004.
redoviti član Akademije Tehničkih Znanosti Hrvatske, tajnik Odjela grafičko inžinjerstvo HATZ-a

područje rada računarske znanosti, grafička tehnologija, informacijske znanosti, vizalna istraživanja računalom
društvene aktivnosti

1. redoviti član "DRUŽBA BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA ", Zmaj od Kune, MEŠTAR DRUŠTVENO HUMANISTIČKOG ZBORA
2. Osnivač i vlasnik likovne galerije "Sveti Ivan Zelina" (1994.-)
3. predsjednik Hrvatsko kineskog društva prijateljstva, 2001.-2003.
4. Voditelj, predsjednik bob reprezentacije na XIX Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake City-u 2002. SAD
5. Član Organizacionog tima 15. svjetskog prvenstva u preciznom letenju, Zagreb, 2002
6. direktor Hrvatske reprezentacije letenja avionom, 2003.
7. Dopredsjednik udruženja i vijeća udruženja grafičko prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

sport, muzika sportski avio pilot motornog letenja,
jedrenje
svira: klarinet, saksafon, ljerica, prim
kontakt vilko.ziljak@zg.t-com.hr , www.ziljak.hr


Objavljeni radovi: CROSBI
 
Autorske knjige:
1. Žiljak, Vilko.
Tiskarstvo 03 .
Zagreb : FS, 2003 (zbornik). URL link to work

2. Pap, Klaudio; Žiljak, Vilko.
Digitalni udžbenik PostScript grafike .
Zagreb : FS, 2002. (priručnik). URL link to work

3. Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio.
Postscript programiranje .
Zagreb : FS d.o.o., 1999. (priručnik).

4. Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio.
Postscript .
Wien : Print&Publishing International Verlagsges.m.b.H., 1999 (priručnik).

Patenti:

1. Žiljak, Vilko; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana.
Infracrveni tisak s procesnim bojama.

  Druge vrste radova: 

1. Žiljak, Vilko; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana.
Sigurnosna grafika s infracrvenim bojama, 2008. (zlatna nagrada za inovaciju).