Nikolina Stanić Loknar

doc. dr. sc. Nikolina Stanić Loknar, rođena 1978. godine u Zagrebu. Doktorirala 2010. godine na temu "Stohastička tipografija u sigurnosnoj grafici" , magistrirala je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine na temu „Digitalana izvedba fontova osobnog rukopisnog pisma“. Od 2004. g. radno iskustvo sticala je u grafičkom poduzeću „Trgo fortuna“ d.o.o. na poslovima tiskarskog sloga i radnih tokova u tiskarskoj proizvodnji. Posjećivala je brojne izložbe iz oblasti grafičke tehnologije i bila sudionik znanstveno stručnih seminara. Usavršavala se u brojnim kompanijama, koje se bave izradom grafičkih strojeva, grafičkih materijala i proizvoda (Sava tech, Cinkarna Celje, KBA, Terra Lacke, Janecke+Schneemann, SOM Kymia).

Tijekom 2009. godine bila je na stručnom studijskom putovanju u NR Kini i posjetila kompanije koje se bave razvojem i proizvodnjom repromaterijala iz područja grafičke djelatnosti (Suzhou Kingswood printing ink co. , Konita printing plates).
Dobivši stipendiju od Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS za individualno poslijediplomsko i studijsko usavršavanje u trajanju od tri mjeseca u razdoblju od 1. 12. 2006. do 28. 02. 2007. boravila je na Sveučilištu u Ljubljani, Naravnoslovnotehniška fakulteta, Odelek za tekstilstvo, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Od prosinca 2005. godine radi kao asistent na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na katedri Tiskarski slog i računala. Od 2005. godine objavljuje znanstvene i stručne radove. Kao asistent surađuje na znanstvenom projektu pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Objavljeni znanstveni radovi: CROSBI

1. Rudolf, Maja; Stanić Loknar, Nikolina; Turčić, Maja; Koren, Tajana.
RASTER ELEMENTS IN SECURITIES TYPOGRAPHY // Proceedings of the Design 2008 Workshop Design of Graphic Media / Žiljak, Vilko (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, 2008. 1475-1479 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


2. Stanić, Nikolina; Rudolf, Maja; Koren, Tajana.
Microtext In Security Printing On Documents And Securities Graphics // PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 2nd CISK: Communication and Information Sciences in the Knoweledge Society / Šimović, Bakić-Tomić, Hubinkova (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2007. 150-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Agić, Darko; Mandić, Lidija; Strgar Kurečić, Maja; Stanić, Nikolina.
THE IMPLEMENTATION OF ACROMATIC PRINCIPLES IN REPRODUCTION AND BLACK PRINTER CHANGES // Annals of DAAAM for 2008&Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.).
Beč : DAAAM International Vienna, 2008. 0005-0006 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Pap, Klaudio; Žiljak, Ivana; Žiljak-Vujić Jana; Stanić, Nikolina.
Stochastic angle layout in digital rastering with independent initiators of random number generators // CADAM 2006 / Obsieger, Boris (ur.).
Rijeka : Zigo Rijeka, 2006. 71-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


5. Stanić, Nikolina; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio.
Systematic approach to script letter individualization // Proceedings of the DESIGN 2006 9 th INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE / Žiljak, Vilko (ur.).
Zagreb, Glasgow : The Design Society, 2006. 1619-1628 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).