Ivana Žiljak

izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, izvanredna profesorica na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1996. god., diplomirala je u 01.02. 2001. godine.

Od 2001. godine radila je kao znanstveni novak na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij Grafičko inženjerstvo upisala je 2002. god. na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Magistarski rad obranila je 21.06. 2005. godine iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija s naslovom "Grafika dokumenata sa spot bojama iz ultravioletnog područja”, mentor: prof. dr.sc. Darko Agić.

Doktorskuao zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje grafička tehnologija izabrana je 12. svibnja 2009. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti, polje: grafička tehnologija na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 16. studenog 2009. godine.

U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje grafička tehnologija izabrana je 29. lipnja 2010. godine.

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje grafička tehnologija, izabrana je 26.11.2013. godine.

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u interdisciplinarnom području znanosti (polja grafička tehnologija i informacijske i komunikacijske znanosti) izabrana je 21.3.2014. godine.

Znanstvena djelatnost i doprinos razvoju znanosti očituje se kroz otkriće i tehnologiju istovremenog upravljanja bojilima i informacijama u vizualnom i bliskom infracrvenom spektru pod zaštićenim nazivom INFRAREDESIGN s tri prijavljena patenta i objavljenim znanstvenim radovima.

Ivana Žiljak Stanimirović samostalno i sa suradnicima dobitnica je ukupno 70 domaćih i međunarodnih nagrada i odličja. Najznačajnije nagrade u Hrvatskoj su Državna nagrada za znanost za 2010. godinu za znanstveno otkriće: „Kreiranje tiskarskih boja za vidljivi i infracrveni spektar“, zatim Nagrada grada Zagreba 2010. godine i Nagrada za izvrsnost Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH 2010. godine.

Popis nagrada:

http://www.infraredesign.net/

web / ivana ziljak stanimirovic:
http://www.gallery-hr.com/ivana4/

www.ziljak.hr

Objavljeni radovi: CROSBI