Klaudio Pap

prof.dr.sc. Klaudio Pap je redovni profesor na Grafičkom fakultetu. Rođen je 20. ožujka 1963. godine u Zagrebu. Nakon završene matematičke gimnazije studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirao u smjeru Računarske tehnike 1988. godine. Magistrirao je na istom fakultetu s temom "Simulacija protoka informacija između računala i digitalnog tiskarskog stroja", a doktorirao je 2004. s temom: "Simulacija hibridnih i digitalnih sustava sa sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera"
Na zagrebačkom sveučilištu je izabran za docenta u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija za kolegije Računarski slog i Računarsku grafiku.
Na poslijediplomskom studiju Grafičkog fakulteta predaje kolegije Grafičke web tehnologije i Digitalno normiranje grafičke pripreme.
U toku svog rada bavi se istraživanjem, razvojem i primjenom računala. Područja rada su: računarska grafika, procesiranje slike i teksta, modeliranje i simuliranje s računalom, web tehnologije, digitalni tisak, grafički programski jezici. Sudjelovao je na uvođenju novih tehnologija o čemu je održavao niz seminara, predavanja i tečajeva. 
Koator je dviju knjiga, mnogih znanstvenih i stručnih radova i koautor je pet razvojnih proizvoda i šest softverskih paketa. Aktivno je sudjelovao i sudjeluje na osam istraživačkih projekata, od kojih je tri i voditelj. Postaje član suradnik Akademije tehničkih znanosti hrvatske od 26. veljače 2005. godine.
 
Objavljeni radovi: CROSBI

Autorske knjige: 

1. Pap, Klaudio; Žiljak, Ivana; Žiljak-Vujić, Jana.
Design of Digital Screening .
Zagreb : Fotosoft, 2008 (monografija).


2. Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana.
Infraredesign .
Zagreb : Fotosoft, 2008 (monografija).


3. Pap, Klaudio; Žiljak, Vilko.
Digitalni udžbenik PostScript grafike .
Zagreb : FS, 2002. (priručnik).


4. Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio.
Postscript programiranje .
Zagreb : FS d.o.o., 1999. (priručnik).


5. Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio.
Postscript .
Wien : Print&Publishing International Verlagsges.m.b.H., 1999 (priručnik).

Patenti:

1. Žiljak, Vilko; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana.
Infracrveni tisak s procesnim bojama.

Druge vrste radova:

1. Žiljak, Vilko; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana.
Sigurnosna grafika s infracrvenim bojama, 2008. (zlatna nagrada za inovaciju).